Dobrodošli
Institut forenzičku medicinu i forenzičku toksikologiju se nalaze u sastavu Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Sarajevu.
 
Primarni ciljevi:
  • Edukacija u dodiplomskoj
  • Edukacija u postdiplomskoj nastavi
  • Pružanje forenzičkih usluga prvenstveno za područje Kantona Sarajevo ali i za cjelokupno područje Federacije BiH
  • Ekshumacije, sudsko-medicinska ekspertiza i identifikacija žrtava rata 1992. – 1995. u Bosni i Hercegovini